מאסטרטגיה לתוצאות עסקיות - סיגל שביט - היהלום הניהולי

מאסטרטגיה לתוצאות עסקיות

האתגר הניהולי

בארגונים רבים המנכ"ל עושה תהליך אסטרטגי עם ההנהלה אך ההחלטות נשארות נחלת הידע שלהם בלבד. . ב-95% מהארגונים האסטרטגיה לא ממומשת בשטח והתוצאות העסקיות בהתאם. .הטמעת האסטרטגיה ותרגומה לתוכנית פעולה אופרטיבית יאפשרו לארגון לפעול כמכונה משומנת שכל חלקיה מתואמים זה עם זה.

כיצד ליישם ולראות תוצאות

גיבוש האסטרטגיה הוא רק חלק ראשון בתהליך, על מנת שהארגון יתקדם בכיוון הרצוי יש צורך בתהליך ארגוני להטמעת האסטרטגיה והפיכתה לטקטיקה פרקטית. בתהליך זה, האסטרטגיה והחזון מתורגמים לתהליכים טקטים בשטח בכל מחלקה והתהליכים הארגוניים הכללים מותאמים לאסטרטגיה החדשה. כמו כן, יבחנו "צווארי בקבוק" ארגוניים המונעים את יישום האסטרטגיה בשטח למשל האם יש כ"א המתאים לאסטרטגיה החדשה? ולבסוף, בחינת מאפייני התרבות הארגונית כתומכים באסטרטגיה החדשה.

"Strategy without tactics is the slowest route to victory, tactics without strategy is the noise before defeat.”


Sun Tsu

לפרטים נוספים צרו עימנו קשר היום

    מאשר קבלת דיוור מסיגל שביט